logo Sfat imobiliar gratuit
Professional Avocat de consultare

Nume:*
 
Telefon:*
Е-mail:*

ÎNREGISTRAREA FIRMEI ÎN BULGARIA

 ÎNREGISTRAREA FIRMEI ÎN RUSE

ÎNREGISTRAREA FIRMEI ÎN BULGARIA – RAPID, IEFTIN ??I SIGUR.

Scrie??i-ne pe info@bulgariapropertylaw.com pentru înregistrarea firmei în Bulgaria.

Condi??iile sânt mai bune decât în România. Economisi??i bani, când înregistra??i firma aici.

 

În cât timp se înregistreaz?? o firm?? în Bulgaria? Avocatul nostru va înregistra firma într-o s??pt??mân??, 7 zile.

Cât e Taxa Valoarea Ad??ugat?? în Bulgaria? Cât e Impozitul pe Profit în Bulgaria?

Cota TVA în Bulgaria este de 20 %. Impozitul corporativ pe Profit în Bulgaria este de 10 %.

 

Face??i leg??tura cu avocatul din Ruse pentru înregistrarea rapid?? ??i u??oar?? a firmei în Bulgaria - info@bulgariapropertylaw.com . Ave??i încredere în noi! Noi sântem de partea Dvs. ??i lucr??m pentru succesul businessului Dvs.!

 

Bulgaria Property Law propune special pentru cet????eni din România înregistrarea firmei Bulgare în Ruse. Înregistrarea companiei în Ruse e foarte convenabil?? pentru români, care tr??iesc în Bucure??ti. Propunem înregistrarea firmei în Ruse ??i în Varna, dac?? clientul are a??a o dorin????.

 

Special pentru clien??ii români întocmim toate documentele pentru înregistrarea firmei în Bulgaria în dou?? limbi – în bulgara ??i româna. Acest serviciu e gratuit ??i nu cost?? nimic suplimentar, dar e o comoditate pentru clientul nostru. A??a V?? sim??i??i mai siguri când semna??i documentele.

 

La înregistrarea firmei bulg??re??ti de c??tre un cet????ean român în Ruse propunem dou?? tipuri de servicii:

  1. Înregistrarea companiei în Ruse, când veni??i personal în Ruse s?? depune??i documentele. Mul??i români prefer?? acest serviciu, deoarece e mai ieftin??, dar ??i mai rapid?? – avocatul preg??te??te în prealabil documentele pentru înregistrarea firmei în Bulgaria ??i înregistrarea în Registrul Comer??ului, împreun?? cu plata tuturor taxelor dureaz?? aproximativ o or??.
  2. Înregistrarea companiei în Ruse, dac?? clientul român nu dore??te s?? vin?? personal. În acest caz documentele se întocmesc ??i se trimit pentru semn??tura ??i Legalizarea notarial?? în România. Necesar e ??i Apostilarea de la Ministerul Afacerilor Externe al României. Se întocme??te ??i procura pentru avocatul din Bulgaria s?? v?? prezinte la înregistrarea firmei. Dup?? ce primim documentele înapoi în Bulgaria, ele se legalizeaz?? de o agen??ie licen??iat?? de traduceri. Toate acestea necesit?? timp ??i înregistrarea firmei în Bulgaria se face mai  scump??.

 

ÎNREGISTRAREA FIRMEI ÎN BULGARIA – DATE NECESARE:

Ce e necesar pentru înregistrarea firmei în Bulgaria? Care sânt documentele necesare?

Pentru înregistrarea firmei în Ruse ??i pentru întocmirea documentelor necesare avem nevoie de urm??toarea informa??ie:

  1. Numele administratorului ??i proprietarului firmei, numele asocia??ilor, dac?? sânt; num??rul personal al proprietarului din pa??aport, num??rul pa??aportului, unde e emis ??i pân?? când e valabil pa??aportul; cine a emis documentul, când ??i unde e n??scut proprietarul firmei; domiciliul;
  2. Denumirea firmei cu care dori??i s?? fie înregistrat?? firma în Bulgaria.
  3. Obiectul de activitate, care va efectua firma ??i cu care a??i dori s?? fie înregistrat??.
  4. De obicei firma în Bulgaria se înregistreaz?? f??r?? termen, dar dac?? dori??i firma poate s?? fie cu înregistrarea pe un termen (perioad??) stabilit, dup?? expirarea c??ruia va fi suspendat??.

 

Face??i leg??tura cu avocat pentru înregistrarea firmei în Bulgaria prin e-mail la adresa: info@bulgariapropertylaw.com sau completa??i Forma de contact  GRATIS de mai jos:

Sunaţi-ne acum:

Telefon pentru ajutor juridic: +359 885 040 808

Telefon: 00359 885 040 808

Email: info@bulgariapropertylaw.com

Website: www.BulgariaPropertyLaw.com

Adresă:
8 Konstantin Jirecek Str.
(Bulgarian: ул. Константин Иречек 8)
city: Ruse, country: Republic of Bulgaria

* Va rog descrieti intrebarea sau problema dumneavoastra juridica cu imobil in Bulgaria cat se poate de précis, ca avocatii nostri sa inceapa lucrarea asupra cazului dumneavoastra imediat. Numai completati formularul pentru sfat juridic gratuit si apasati tasta.